RECORD:

2018 - 2019 roster:

Colleen Blasko, '19
Coreena Brogden, '19
Colby Cureton, '21
TyNiah Dates, '20
Kennedy Essex, '19
Kaylen Hurst, '20
Kiara James, '22
Allison Keen, '22
Lexington Kurdyla, '21
Isabella Monzon-Osoria, '21
Jacqueline Smith, '20